Pastor och föreståndare
Pär Haglund
Epost: info@centrumkyrkanalfta.se
Tel: 0271-104 51
Mobil: 073-182 19 66