Centrumkyrkan inbjuder till följande gudstjänster, smågrupper och andakter:
 

Allsångscafé

En söndagkväll i månaden i festvåningen i Centrumkyrkans källarplan. Glada kvällar med läsarsånger, ”hjärtesånger”, vittnesbörd och fika.

Sunnangården

Sångstund på vårt äldreboende varannan torsdag eftermiddag kl. 14.00 i Sunnangårdens samlingssal.

Cellgrupper

Husgrupper, bönegrupper – oavsett namnet så är det dock grundtanken, den lilla livsnära gemenskapen, som är det väsentliga.
Förutom att mötas alla tillsammans på söndagarna för att fira gudstjänst i kyrkan möts vi även i små grupper i hemmen någon veckokväll. I dessa cellgrupper har man tid att lyssna, att be och att samtala. Ofta kommer man även varandra väldigt nära som människor och får vänner för livet.
Det finns flera olika grupper som träffas olika ofta och på olika veckodagar och tider. Allt för att sån många som möjligt ska kunna delta. En samling består vanligen av samtal, bibelläsning samt en stunds bön och fika. Du är varmt välkommen att vara med i en grupp!

Gudstjänster

Församlingens centrum och det nav omkring vilket all annan verksamhet rör sig. Med få undantag stadigt återkommande varje söndag kl 11.00.
Parallellt med dessa gudstjänster pågår även söndagsskolan.

Kyrkbön

Är just vad namnet säger. Vi möts till en bönetimme i Centrumkrkan.
Varje tisdag 19.00.

Alla sammankomster annonseras i vår  kalender.