Föregångare

Sunnanängs förskola är en föregångare till de enskilda förskolor som i dag finns i Gävleborgs län. 2012 återinvigdes Sunnanäng efter en omfattande ombyggnad.

Vi var först ut när vi startade vår verksamhet 1988!

Framtiden

Sedan 1/1 2009 är vi en del av FRAMTIDEN, som är en fri förskola. Vi består av tre förskolor som tidigare bedrivit förskola i sk. föreningsdrift. I dag drivs Sunnanäng i form av en ekonomisk förening som ägs av tre församlingar i bygden. Edsbyns Pingstförsamling, Salemkyrkan Edsbyn och vår församling Centrumkyrkans Församling i Alfta.

Målsättning

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik!

Vårt mål är:

 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit och respekt.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde framgår.
 • Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar på är ett lån vi måste var rädda om.

Genom vårt arbetssätt ges våra barn stor möjlighet att utvecklas i bl.a:

 • Sitt sociala samspel, genom att arbeta i grupp.
 • Förstärkt självkänsla och jaguppfattning.
 • Sång, språk och rytmik.
 • Kommunikation.
 • Kreativa uttryckssätt
 • En positiv kroppsuppfattning.
 • Motorik och rörelseglädje.

Byggstenarna i vår verksamhet är:

 • Skogen
 • Lek o rörelse
 • Bild o Form
 • Bibelstund
 • Musiqul

Sunanängs profil är Sång och drama

Musikal, Bibeldrama, Jul -och Påskdrama samt Vardagsdrama, Sång och rytmik.

Du är hjärtligt välkommen att hälsa på oss. Ring eller maila oss för att boka en tid

Sunnanängs Förskola

Gamla Anneforsvägen 14
822 30 Alfta
tel: 0271-55177
sunnanang@framtiden.be
www.framtiden.be