"Alfta för Kristus"
En kort presentation av församlingen

FÖRSAMLINGEN BILDADES DEN 28 MARS 2010

Centrumkyrkans församling i Alfta bildades den 28 mars 2010. Betaniaförsamlingen i Alfta (Pingstkyrkan) och Alfta Missionsförsamling (Missionskyrkan) gick samman till en gemensam församling. De båda församlingarna har haft ett gott samarbete under många år och känt stor glädje i det. Samgåendet är en naturlig fortsättning på detta. Den nya församlingen har ca 200 medlemmar.

INVIGNINGSHÖGTIDEN DEN 11 APRIL 2010

Invigningshögtiden i Centrumkyrkan hölls den 11 april 2010 med medverkan av representanter från grannförsamlingarna, kommunen och några tidigare pastorer i Alfta. Församlingen är nu dubbelansluten till de två samfunden Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Missionskyrkan.

OLIKA MEN FÖRENADE I KÄRLEK

Under en banderoll med orden "Alfta för Kristus" inleddes invigningshögtiden med att representanter från tio årtionden (1920- 2010-talen) tågade in och tog plats på estraden sida vid sida och ett rött band knöts runt alla från de tio decennierna. Symbolhandlingen åskådliggjorde de båda församlingarna som nu gått samman och alla de olika åldrarna bland invånare i vår bygd. Vi behöver alla varann och behöver leva i en generationsöverskridande gemenskap – sida vid sida – i församling och samhälle. Att människor är olika ser vi som en tillgång. Jesus kom inte för att göra oss lika, utan för att hjälpa oss leva tillsammans i en försonad mångfald där Han är i centrum. Vår bön och önskan är att det ska få prägla vår församling och vår bygd!

ETT TYDLIGT CENTRUM

Banderollens ord Alfta för Kristus handlar om vårt mål, vår önskan att Jesus Kristus ska få den plats han är värd i våra liv och hos alla i vår bygd. Vi vill göra Jesus känd och trodd, älskad och ärad!Visionen med den gemenskap våra två församlingar nu har gått in i är att få vara medvandrare och medmänniskor på den andliga resa vi människor gör. Nyckelord i det nya församlingsbygget är tydlighet med vårt budskap och öppenhet för alla människor.

GENERÖS ÖPPENHET

Vi vill berätta om att Jesus lever och att Gud älskar varje människa.Gud vill använda oss alla – sida vid sida – i det stora uppdraget! Han behöver oss och vi behöver honom och varandra. Det är ett väldigt viktigt budskap i vår tid. Vår önskan och bön är att få vara ett andligt hem i en andligt vilsen tid. Vi har upplevt att vårt sökande kan bli ett finnande och en verklig hemkomst när Jesus mer och mer får den plats han är värd i våra liv som Frälsare och Herre.

Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet Filipperbrevet 1:27