Vi tror på bönens kraft

Vi tror att Gud hör alla våra böner och att Gud vill hjälpa oss i stort och i litet.
Varje människa kan själv be till Gud men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber. 
Jesus sa: ”Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader.
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.(Matteusevangeliet 18:19-20)

Har du något du vill att vi ska be för? Lämna då ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön!
I consent to having this website store my submitted information so they can respond to my inquiry. See our privacy policy to learn more how we use data.