Bidra
Vårt arbete finansieras i stort sett bara av insamlade medel. Tillsammans är vi församlingen, tillsammans sätter vi förutsättningarna och tillsammans bär vi ett ekonomiskt ansvar.
Vi tar upp kollekt i våra gudstjänster, men du kan även när som helst var med och bidra till vår verksamhet genom att sätta in din gåva till församlingen på något av kontona nedan.

Bankgiro:
826-2503

 Swish: